Als je iets verandert in je ademhaling,
verander je iets in je leven.

Hoe?

Tijdens het eerste consult (circa 45 min.) worden een intakegesprek en een ademanalyse afgenomen. Hierbij worden o.a. de hartslag en het aantal ademhalingen per minuut gemeten en het ademhalingspatroon geobserveerd. Aansluitend worden technieken aangeleerd voor een betere ademhaling. Veelal vinden hierna nog enkele vervolgconsulten plaats ter controle en verdere optimalisatie.

Wie?

Annette van Dijk is gediplomeerd ademhalingscoach en altijd op zoek naar de juiste individuele benadering voor een optimale ademhaling. Hiertoe blijft zij zich ontwikkelen en is continu op zoek naar nieuwe informatie. Daarnaast werkt ze nauw samen met de andere professionals in de praktijk

Informatie en afspraken

Voor meer informatie en voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met:

Annette van Dijk

Chiropractie Harderwijk
Hogepad 14
3841 DL Harderwijk


Prijzen

Eerste consult: € 45,00
Vervolgconsulten: €31,00

Contactformulier